Botodex (49)

warrior Arcee

Arcee (warrior)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
scout Barricade

Barricade (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3804 - -
Attack 384 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
tech Blaster

Blaster (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4124 10718 10718
Attack 328 851 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1314 3539 -
warrior Bludgeon

Bludgeon (warrior)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4339 - -
Attack 341 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
warrior Bonecrusher

Bonecrusher (warrior)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4496 - -
Attack 343 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
tactician Bumblebee

Bumblebee (tactician)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4601 - -
Attack 328 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
scout Bumblebee

Bumblebee (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3480 9043 9043
Attack 318 827 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1299 3499 -
scout Cheetor

Cheetor (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3780 9825 9825
Attack 391 1017 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1305 3531 -
tactician Dinobot

Dinobot (tactician)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4253 11053 11053
Attack 334 868 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1344 3528 -
warrior Drift

Drift (warrior)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4253 11053 11053
Attack 325 843 -
Max rating
(Sig 0)
- 2845 -
Max rating
(Sig 100)
1307 3476 -
demolitions Galvatron

Galvatron (demolitions)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4291 11153 11153
Attack 347 901 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1352 3549 -
brawler Grimlock

Grimlock (brawler)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 5412 14067 14067
Attack 344 893 -
Max rating
(Sig 0)
- 2979 -
Max rating
(Sig 100)
1308 3612 -
brawler Grindor

Grindor (brawler)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
warrior Hot Rod

Hot Rod (warrior)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4167 10829 10829
Attack 337 876 -
Max rating
(Sig 0)
- 2857 -
Max rating
(Sig 100)
1313 3476 -
warrior Hound

Hound (warrior)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4553 11839 11839
Attack 318 827 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1308 3484 -
demolitions Ironhide

Ironhide (demolitions)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4581 - -
Attack 314 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
scout Jazz

Jazz (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3866 10048 10048
Attack 369 959 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1304 3519 -
scout Kickback

Kickback (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3608 9378 9378
Attack 379 984 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1294 3515 -
demolitions Megatron

Megatron (demolitions)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4725 12281 12281
Attack 306 794 -
Max rating
(Sig 0)
- 2935 -
Max rating
(Sig 100)
1312 3543 -
tactician Megatron

Megatron (tactician)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4253 11053 11053
Attack 334 868 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1270 3485 -
tech Mirage

Mirage (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
demolitions Mixmaster

Mixmaster (demolitions)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4510 8966 8966
Attack 245 487 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1273 2606 -
brawler Motormaster

Motormaster (brawler)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4811 - -
Attack 363 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
brawler Optiminus Primal

Optiminus Primal (brawler)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4768 12292 12292
Attack 376 975 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1304 3538 -
tactician Optiminus Prime

Optiminus Prime (tactician)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4742 - -
Attack 338 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
brawler Optiminus Prime MV1

Optiminus Prime MV1 (brawler)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 5002 - -
Attack 378 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
scout Prowl

Prowl (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4210 10941 10941
Attack 322 835 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1308 3488 -
demolitions Ramjet

Ramjet (demolitions)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4553 11834 11834
Attack 309 802 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1300 3436 -
tech Ratchet

Ratchet (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3971 - -
Attack 269 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
tech Rhinox

Rhinox (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
brawler Sharkticon

Sharkticon (brawler)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- 2547 -
warrior Sharkticon

Sharkticon (warrior)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- 2541 -
scout Sharkticon

Sharkticon (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- 2540 -
tech Sharkticon

Sharkticon (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- 2539 -
demolitions Sharkticon

Sharkticon (demolitions)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- 2543 -
tactician Sharkticon

Sharkticon (tactician)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- 2541 -
tech Shockwave

Shockwave (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4339 11276 11276
Attack 271 703 -
Max rating
(Sig 0)
- 2930 -
Max rating
(Sig 100)
1317 3547 -
scout Sideswipe

Sideswipe (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3870 - -
Attack 390 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
tech Soundwave

Soundwave (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4425 11499 11499
Attack 296 769 -
Max rating
(Sig 0)
- 2928 -
Max rating
(Sig 100)
1299 3502 -
tactician Starscream

Starscream (tactician)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3866 10048 10048
Attack 280 727 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1312 3524 -
brawler Tantrum

Tantrum (brawler)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4768 12392 12392
Attack 385 1000 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1292 3484 -
tactician Ultra Magnus

Ultra Magnus (tactician)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health - - -
Attack - - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
demolitions Waspinator

Waspinator (demolitions)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4081 10606 10606
Attack 302 785 -
Max rating
(Sig 0)
- 2846 -
Max rating
(Sig 100)
1326 3524 -
tech Wheeljack

Wheeljack (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3823 9936 9936
Attack 287 744 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1309 3525 -
scout Windblade

Windblade (scout)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3694 - -
Attack 356 - -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
- - -
tactician Cyclonus

Cyclonus (tactician)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4682 12169 12169
Attack 315 818 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1294 3520 -
demolitions Megatronus

Megatronus (demolitions)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4940 12839 12839
Attack 341 884 -
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1443 3948 -
warrior Scorponok

Scorponok (warrior)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 4682 12169 12169
Attack 312 810 1966
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1309 3523 8551
tech Jetfire

Jetfire (tech)
★★★ ★★★★ ★★★★★
Health 3995 10383 10383
Attack 302 785 1906
Max rating
(Sig 0)
- - -
Max rating
(Sig 100)
1299 3547 8600